• Categories

 • За нас

  По време на извънредното положение детската градина работи онлайн с всички групи. Благодарим Ви уважаеми родители за подкрепата и разбирането!

  В ДГ  “ Детска радост “ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата.

  ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на ДЗ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Спорт.

  Екип ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

  1. Директор – Красимира Захариева
  2. Учители:

  • Ел. Грозева  Д. Досева
  • В. Славчева П. Игнатова
  • П. Бакалова П. Йорданова

  3. Счетоводител –Мария Бабанова
  4. ЗАС –Пенка Гасерова
  5. Мед.сестра – Галя Събева

  Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
  1. I 27 П. Бакалова, П. Йорданова Кр. Катрева
  2.  II 30 П. Игнатова, В. Славчева Ел. Михнева
  3. ПГ 27 Д. Досева, Ел. Грозева Цв. Оливейра
  Всичко: 84

  Помощно – обслужващ персонал:

  Длъжност Име, фамилия
  1. Огняр Сл. Русев

  Допълнителни дейности:

  В ДГ “Детска радост” се провеждат 3 форми на допълнителни образователни дейности:

  • Английски език
  • Футбол
  • Народни  танци
  free vector
  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux