• Categories

 • За нас

  В ДГ  “ Детска радост “ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата.

  ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на ДЗ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Спорт.

   

   

  Екип ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

  1. Директор – Красимира Захариева
  2. Учители:

  • П. Цонкова Д. Досева
  • В. Славчева П. Бакалова
  • Ел. Грозева П. Игнатова

   

  3. Счетоводител –Мария Бабанова
  4. ЗАС –Пенка Гасерова
  5. Мед.сестра – Галя Събева

   

  Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
  1. I 27 Ел. Грозева, П. Игнатова Ел. Михнева
  2. III а II 26 П. Цонкова, Д. Досева В. Дервишева
  3. IV 25 В. Славчева, П. Бакалова М. Зарзалиева
  Всичко: 78

   

  Помощно – обслужващ персонал:

  Длъжност Име, фамилия
  1. Огняр Сл. Русев

   

  Допълнителни дейности:

  В ДГ “Детска радост” се провеждат 3 форми на допълнителни образователни дейности:

  • Английски език
  • Футбол
  • Народни  танци
  free vector
  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux