• Търсене

 • За нас

   

  https://www.youtube.com/watch?v=rLKHwTZNP_o

  Детската градина работи по проект на ПУДООС „За чиста околна среда“

  По време на извънредното положение детската градина работи онлайн с всички групи. Благодарим Ви уважаеми родители за подкрепата и разбирането!

  В ДГ  “ Детска радост “ се дава равен шанс на всички деца да развиват своите способности, запалват се първите искрици на другарство и родолюбие, докосват се до финеса на изкуството, укрепват здравето си чрез благотворното въздействие на игрите и природата.

  ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на ДЗ;
  • Развитие на детската реч;
  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;
  • Изкуство;
  • Екология;
  • Спорт.

  Екип ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

  1. Директор – Красимира Захариева
  2. Учители:

  • П. Йорданова  Д. Досева
  • В. Славчева   Хр. Илиева
  • К. Иванова    Б. Рачева
  • Ан. Лицова   П. Игнатова
  • В. Йорданова – логопед

  3. Счетоводител –Мария Бабанова
  4. ЗАС –Пенка Гасерова
  5. Мед.сестра – Галя Събева

  Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател

  1.

  2. 

  I Мечо пух

  I Щурче

  22

  20

  Б. Рачева, Ив. Първанова

  П. Игнатова, Ан. Лицова

  Йорданка  Кирилова

  Красимира Катрева

  3.   II  Пчеличка 22 В. Славчева, Хр. Илиева

  Цветанка Оливейра

  4. IV 29 Д. Досева, П. Йорданова Елка Михнева
  Всичко:   93    

  Помощно – обслужващ персонал:

  Длъжност Име, фамилия
  1. Огняр Сл. Русев

  Допълнителни дейности:

  В ДГ „Детска радост“ се провеждат 3 форми на допълнителни образователни дейности:

  • Английски език
  • Футбол
  • Народни  танци

  ДГ „Детска радост“ работи по Проект на ПУДООС на „Обичам природата и аз участвам“

  Основната цел на проекта е приобщаване на децата към природата, формиране на екологична култура и осъзнаване на собственото поведение, изграждане на интерес у децата към родната природа и поемането на лична отговорност за опазването и, повишаването на мотивацията на децата, стимулиране на тяхната любознателност и желание за откривателство, както и знания и умения за опазване на чиста околна среда. В рамките на проекта ще се създадат занимални на открито с мобилни лаборатории за наблюдение и изследване на живота на растенията в реална среда. По този начин децата ще имат възможност да усвоят на практика необходимите умения и опит за отглеждане на цветя и растения в естествени условия. Освен знания за растенията в околната среда екозоните ще доведат до реализиране на различни образователни инициативи и дейности, свързани с природните явления и увеличаването на прекараното време на открито на децата. Образователните еко кътове ще осигурят условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата и стимулиране на участието им в дейности за полагане грижа към околната среда.

  free vector
  WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux